Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Pravila privatnosti opisuju na koji način OMG agency, obrt za marketing i PR, vl. Martina Gerbus Vidaković, Ulica Ljudevita Gaja 17, 42 000 Varaždin, Hrvatska, OIB: 4413844965 (dalje u tekstu: OMG agency) postupa s osobnim podacima koje ste nam pružili tijekom korištenja web stranice www.omg-agency.hr.

Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, kada OMG agency zaprima osobne podatke koje ste pružili tijekom korištenja web stranice www.omg-agency.hr, ono se smatra voditeljem obrade tih osobnih podataka. Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili našim uslugama.

Važno je da pozorno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uvjete opisane u ovim Pravilima. Ako ne prihvatite uvjete opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date privolu za obradu osobnih podataka, nećete moći upotrebljavati naše usluge. Napominjemo da OMG agency niste dužni pružati osobne podatke, odnosno ne postoji nikakva posljedica ako se takvi podaci ne pruže. OMG agency može izmijeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku te će se na web stranici www.omg-agency.hr uvijek nalaziti posljednja verzija Pravila privatnosti.

Prikupljanje podataka

Ovom Izjavom o privatnosti kao OMG agency želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću. U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka posjetom i korištenjem web stranice, korištenjem društvenih mreža ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše osobne podatke.

Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

Pod osobnim podacima smatraju se osobni podaci koje nam izravno pružite u vezi s uslugama dostupnim na našoj web stranici.

Ti podaci mogu uključivati sljedeće:

ime i prezime
adresa
elektronička pošta
telefonski broj
OIB (ako je kupac osoba)

OMG agency prikuplja neke ili sve od gore navedenih osobnih podataka isključivo temeljem Vaše privole. Napominjemo da privolu možete povući u svakom trenutku, no od trenutka povlačenja pa nadalje nećete moći koristiti naše usluge.

Vrste osobnih podataka

U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:

Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)

Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

Prikupljanje podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje:

korisnici (Vaše osobne podatke prikupljamo putem web obrazaca, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža – Facebook ili Instagram ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije)
poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji)

Vašom posjetom web stranici www.omg-agency.hr smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimni interes za svrhu obrade, a koja se odnosi na redovito poslovanje web stranice OMG agency. Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja. Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

Ujedno, u slučaju da želite podnijeti OMG agency zahtjev za dostavom podatka koje imamo o vama, odnosno zahtjev za izmjenom dostavljenih osobnih podataka ili pak zahtjev za brisanjem ili ograničavanjem obrade, OMG agency je omogućio da isto može učiniti u elektroničkom obliku putem obrasca ZAHTJEV ISPITANIKA.

Na našoj web stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša web stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti, ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. www.omg-agency.hr koristi kolačiće (Google Analitics _ ga) koji služe za prikupljanje informacija i izvještavanje o statistici upotrebe web stranice, u svrhu poboljšanja funkcionalnosti web stranice.

Više o kolačićima pročitajte OVDJE.

Ovo su primjeri trećih strana koje pružaju usluge analize i marketinške obrade podataka:

Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika.
Facebook – Facebook društvena mreža prikuplja podatke u svrhu praćenja i mjerenja uspješnosti marketinških kampanja, ponašanja web korisnika i kreiranja prilagođenih oglasa.

Prikupljeni podaci od trećih strana podliježu Zaštiti i obradi podatka prema Pravilniku Treće strane, a OMG agency može ih koristiti isključivo u statističke svrhe i analitiku posjeta web stranici.

Svrha korištenja podataka

Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu:

Za poboljšanje kvalitete naše usluge i web stranice
Za sudjelovanje u nagradnim natječajima , promocijama i kampanjama
Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala, pritužbi i drugih upita
Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

Ako za potrebe web sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.

Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba, bez privole odnosno odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika.

Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

Dijeljenje osobnih podataka koje ste nam pružili

OMG agency se obvezuje čuvati osobne podatke koje ste nam pružili u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Međutim, iznimno od gore navedenog, OMG agency može dijeliti sve ili neke od osobnih podataka koje prikupi s podizvođačima OMG agency, kao i s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, sukladno primjenjivima propisima.

Razdoblje prikupljanja osobnih podataka koje ste nam pružili

Vaše ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati sve dok koristite naše usluge te sve dok niste povukli privolu za obradu osobnih podataka koje ste nam pružili. U slučaju da nam putem kontakt obrasca na web stranici OMG agency pružite određene podatke, a do izvršenja usluge s naše strane kasnije ne dođe (npr. zato što do sklapanja ugovora između Vas i Društva nije došlo), obvezujemo se da ćemo osobne podatke koji se odnose na Vas izbrisati bez odgađanja.

Podatke ne možemo obrisati

Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)
Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka

Pravo uvida i ispravke

U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.

Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
ako uložite prigovor na obradu;
ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske;
osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina)

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

ako osporavate točnost nekog osobnog podatka, i to za razdoblje koje nam omogućuje da provjerimo točnost tog osobnog podatka;
ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnog podatka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
ako nam osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, no tražite ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane nekog pravnog zahtjeva;
ako ste uložili prigovor na obradu te čekate potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše interese, prava i slobode;
Imate pravo na prenosivost podataka, odnosno imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane. Također, imate pravo na izravni prijenos podataka koje obrađujemo, na način da se osobni podaci prenesu od nas (tj. iz naše baze osobnih podataka) drugome voditelju obrade, pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;
imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili;
imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, i to na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr ili na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu. Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe.

Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi primjene ovih pravila privatnosti, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: info@omg-agency.hr ili na adresu: OMG agency, Trakošćanska 5, 42 000 Varaždin.

Pravne napomene

Svako korištenje web stranice www.omg-agency.hr podložno je niže navedenim uvjetima. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za pojedinačnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih prava, drugih prava intelektualnog vlasništva i svih primjenjivih ograničenja. U svim ostalim situacijama podaci se ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka OMG agency.

OMG agency će uložiti razuman napor kako bi se na web stranici www.omg-agency.hr našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.omg-agency.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. OMG agency neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.omg-agency.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

OMG agency, obrt za marketing i PR
vl. Martina Gerbus Vidaković
Ulica Ljudevita Gaja 17
42 000 Varaždin,
Hrvatska
095 512 6193
info@omg-agency.hr